Onyx

Onyx olifant
Onyx olifant
Gewicht: 162 gram, afmetingen: 8 x 3.5 x 6 centimeter
Onyx olifant
  • 0,16 kg
  • Uitverkocht